ชนิด ( ประเภท ) ของรถเข็นเด็ก

มาดูรถเข็นเด็กประเภทต่างๆ ที่ใช้งานแตกต่างกัน มีให้เลือกได้หลากหลาย

 

All-purpose strollers – รถเข็นเด็กแบบอเนกประสงค์
Travel Systems – รถเข็นเด็กที่มาพร้อมกับ คาร์ซีท
Lightweight strollers – รถเข็นเด็กแบบน้ำหนักเบา
Double strollers – รถเข็นเด็กสำหรับเด็กสองคน หรือสำหรับฝาแฝด
Convertible strollers – รถเข็นเด็กที่ทำให้เป็น Single หรือ Double ได้ โดยรถเข็นชนิดนี้สามารถติดตั้งที่นั่งสำหรับเด็กอันที่สองได้ โดยใช้คาร์ซีท
Jogging strollers –
Stroller frames –